สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบบ้านให้กับนักเรียนในสังกัดตามโครงการสร้างบ้านให้นักเรียน จำนวน 2 หลัง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 นายประทีป ทองด่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานมอบบ้านให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองพาและนักเรียนโรงเรียนวัดขจรบำรุง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาหรือตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มั่งคงและปลอดภัย จำนวน 4 หลัง งบประมาณ 500,000 บาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวได้จากการขอรับเงินสนับสนุนและระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา จากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร มูลนืธืเพื่อการกุศลต่างๆ และประชาชนทั่วไป โดยจัดสร้างบ้านดังกล่าวพร้อมทั้งสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า)ราคาประมาณหลังละ 100,000 บาท ในการนี้มีตัวแทนจากอำเภอท่าชนะ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสองโรงเรียน กล่าวรายงาน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างเสร็จจำนวน 2 หลังดังกล่าว และกำลังจะสร้างเสร็จอีก 2 หลังและดำเนินการมอบบ้านให้กับนักเรียนอีกต่อไป ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2