สพป.สกลนคร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน เน้นย้ำความสะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายสท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ลงพื้นที่สถานศึกษาในสังกัด ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล และโรงเรียนอนุบาลสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาดูแลสถานที่ให้น่าอยู่ มีความสะอาด ปลอดภัย บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สนับสนุนการเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา คุณครูมีการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนอย่างเหมาะสมและหลากหลาย เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย โรงเรียนน่าอยู่ คุณครูพากเพียร ผู้เรียนมีความสุข

ภาพและข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์

ภาพทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/Ydm1xng3fXe2z3Q57

นางสาวดุสิดา พุทธิไสย