ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2      ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 เพื่อชี้แจงแนวทาง รับฟังปัญหาและอุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอน และสร้างขวัญกำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโพนสูง บ้านคำสะอาด บ้านหนองหมากแซว บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา บ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรค) บ้านคำนาดี  บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร