ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 การเรียน การสอน และกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง