ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566

วันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นางปริยะดา กนกโชติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ กรรมการผู้ทรงคุณวฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ก.ต.ป.น) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งให้กำลังใจนักเรียน และขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการสอบทุกฝ่าย ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง และดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่ สทศ. กำหนด โดยมี นายสมหมาย ทองภูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สนามสอบโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี สนามสอบโรงเรียนหนองจอกวิทยา สนามสอบโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด