สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายภิญโญ  กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  พร้อมด้วย นางรัตนมารินทร์  สืบสายทองคำ  รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นางอนัฐธิภา  กระตุดนาค ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมลงพื้นที่กับนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และเหล่ากาชาติจังหวัดลพบุรี/อำเภอชัยบาดาล /อบต.ศิลาทิพย์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมบ้าน เพื่อติดตามและให้การสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ทั้งนี้มีนักเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้แก่ นางสาวศุภลักษ์ ช่อประดับ นักเรียนชั้น ม.6 รร.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ได้รับการเยี่ยมบ้านและมอบทุน พร้อมทั้งมอบของและให้กำลังใจ ณ ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี