วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขน1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 เครือข่ายไตรจังหาร ณ โรงเรียนบ้านหัวนางามวิทยา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 เครือข่ายไตรจังหาร ณ โรงเรียนบ้านหัวนางามวิทยา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)