พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71/2566 สพป.สกลนคร เขต 2

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ประธานเปิดพิธีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71/2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2566 และวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2566 โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคต่อไป