ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบนโยบายครูบรรจุใหม่ 18 ราย

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พบปะ ให้โอวาท มอบนโยบายแก่ผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561 จำนวน 18 คน แยกเป็น กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 คน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 2 คน กลุ่มวิชาปฐมวัย 3 คน กลุ่มวิชาพลศึกษา 1 คน กลุ่มวิชาภาษาไทย 4 คน กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 คน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  4 คน กล่าวยินดีต้อนรับ ชื่นชม ให้เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา ใช้ความรู้ความสามารถในการสั่งสอนอบรมศิษย์ เพื่อพัฒนาการศึกษา วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2