สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เตรียมความพร้อมครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นายสุชีพ ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย และส่งตัวไปโรงเรียนที่เลือกบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 4 ราย  ทั้งนี้  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ได้ปฐมนิเทศและให้โอวาทแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้ได้รับการบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย  เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุม 2 สพป. ปราจีนบุรี เขต 2