สพป.สมุทรสาคร – ภารกิจ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสาคร ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๒๗ ระดับพื้นที่จังหวัด ซึ่งจัดโดย สโมสรไลออนส์สากลภาค ๓๑๐ ดี ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ