สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.15 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา เพื่อสร้างความตระหนักในความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การมีระเบียบวินัย การเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน จากนั้น ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้พบปะแจ้งข้อราชการสำคัญ และภารกิจงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ หน้าเสาธง สพป.ชัยภูมิ เขต 3