สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมข้าราชการและบุคลากร

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและบุคลากรใน สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมมอบนโยบาย ข้อราชการ แนวทางในการปฏิบัติงานและการดำเนินงานอื่น ๆ ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1