สพป.สมุทรสาคร – ภารกิจ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสาคร ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา ๒๕๖๗ พร้อมด้วย นายกิติรัตน์ เบ้าลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร คณะกรรมการฯ และ บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม (ชั้น ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา