สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมหารือเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปี 2567 ร่วมกับ ปปช.สุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ดร. สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นายภูริพัฒน์ บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2567 ณ ห้องประชุมพุนพิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมหารือแนวทางดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)