สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำปี 2566 สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ดร. สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นายภูริพัฒน์ บุญมา นางพัชรินทร์ สามะณี และนายอดุลย์ ลมงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำปี 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) พระผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านการศึกษา และเป็นผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย ทรงตั้งกองลูกเสือขึ้น เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๕๔ โดยมีพระราชประสงค์ให้นํากิจการลูกเสือไปเผยแพร่ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในทุกมณฑลของประเทศ เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญ ดั่งพระราชดํารัสที่ว่า “ข้าไม่ต้องการตําราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้น คือเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษซื่อสัตย์สุจริตมีอุปนิสัยใจคอดี” ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)