วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายสมเกียรติ ปงจันตา หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจาก นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดลำปาง
นำผู้แทนหน่วยงาน สถานศึกษา สมาคม และสโมสรลูกเสือ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 เพื่อให้คณะลูกเสือได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง (ค่ายหนองกระทิง) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง