กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โดย นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำปาง นำข้าราชการ บุคลากรในสังกัด  ลูกเสือ และเนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ในการพัฒนาปรับภูมิทัศน์
ทำความสะอาด บริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงริเริ่มและพัฒนาไว้ล้วนแต่เป็นรากฐานที่สำคัญ ซึ่งนำไปสู่ความเจริญของประเทศ ทั้งพระองค์ได้เป็นผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย โดยมี นายจำลักษ์
กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง (ค่ายหนองกระทิง) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง