สพป.พิจิตร เขต 1 ในนามสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรม“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566

25 พฤศจิกายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ อำเภอเมืองพิจิตร นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1  พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากโรงเรียนต่างๆ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานต่างๆจำนวน 214 คน ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ลูกเสือวิสามัญและเนตรนารี จำนวน 898 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,112 คน ให้การต้อนรับนายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรประธานในพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 ซึ่งประกอบพิธี ถวายเครื่องสักการะ วางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หลังเสร็จพิธีแล้ว ลูกเสือ เนตรนารี แยกย้ายไปปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ตามสถานที่ต่างๆ