ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2566 บริเวณโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1