นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา สพป.พิษณุโลก เขต 2 คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับประถมศึกษา

นาง ชรัช วงษ์ยอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา เปิดเผยว่า ไดนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือระดับประถม ใน“โครงการส่งเสริมพัฒนาสุภาพกายจิตปัญญากระบวนการเรียน รู้และศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบินโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2566

ผลการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือระดับประถม จปร.66

โรงเรียนบ้านเนินทองราษฏร์พัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับประถมศึกษา
ด้วยสิถิติ 47.38 วินาที
นักบินที่ 1 เด็กชายจีรพัฒน์ เรืองฤทธิ์

นักบินที่ 2 เด็กชายนักชัย ไชยศรีรัมย์

นักบินที่ 3 เด็กชายพีรศิลป์ เนินนาค

ผู้ฝึกสอน นายทรงวุฒิ เจริญลาภ

ผู้ควบคุมทีม นางชฑรัช วงษ์ยอด