สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมประจำเดือน ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครั้งที่ 1/2567)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ดำเนินการประชุมประจำเดือน ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครั้งที่ 1/2567) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในการนี้ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายและพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดย นายรังสรรค์ คำชาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ได้พบปะและร่วมชี้แจงทำความเข้าใจการรับรู้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และเพิ่มพูนองค์ความรู้ภารกิจในการจัดบริการทางการศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1