สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เข้าร่วมประชุมการสะท้อนผลการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบกลไกในการบริหารการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมการสะท้อนผลการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบกลไกในการบริหารการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า โดยมีนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุม ภาพ/ข่าว ปิยดา ปิยกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไป สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)