สพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

นายรังสรรค์ คำชาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายวิทยา เอี้ยงหมี รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ผ่านระบบ Video Conference โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม