ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล รับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก ผ่านระบบ Video Conference

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล รับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก ผ่านระบบ Video Conference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การบริหารจัดการธุรการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียน 60 คนลงมาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความเข้าใจและถือปฏิบัติเป็นไปแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมพระใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1