สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนพฤศจิกายน

นายรังสรรค์ คำชาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมีนายชาย มะลิลา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.พิษณุโลก