สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด
ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2566 ผ่านทางระบบ Video Conference พร้อมนี้ ได้ประชุมเพื่อรับทราบ
ข้อราชการและนโยบายการจัดการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑลมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1