พสน.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมกับภาคีเครือข่ายเฝ้าระวัง สร้างความปลอดภัย เทศกาลลอยกระทง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 – 21.00 น. ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุขอำเภอ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ร่วมกันออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังเหตุ และสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ ชุมชนตลาด 120 ปี ตำบลวังทอง วัดกกไม้แดง ตำบลดินทอง และสวนสาธารณะบึงราชนก ตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก