พิษณุโลก เขต 2 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการเข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education Platform) โดยมีครูผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 122 โรงเรียน และ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป. พิษณุโลก เขต 2