สพป.สิงห์บุรี ร่วมงานโครงการผู้อุปถัมภ์ สถานเอกอัครราชทูตฮังการี ประจำประเทศไทย กับ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางสาวกุลธิดา อ่อนมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และนางรุ่งนภา สังสอาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมงานโครงการผู้อุปถัมภ์ สถานเอกอัครราชทูตฮังการี ประจำประเทศไทย กับ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อส่งเสริมสายสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างไทยกับฮังการี รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับโรงเรียนและเยาวชนยุวทูตฯ ในจังหวัดสิงห์บุรี โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชานดอร์ ชิโปช (H.E. Dr.Sandor Sipos) เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ได้กล่าวทักทาย พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร และของรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ การแข่งขันเรียงความ และการประกวดวาดภาพระบายสี จำนวน 15 ราย และร่วมกิจกรรมตอบปัญหาสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับฮังการี พร้อมด้วย นายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวความเป็นมาของโครงการฯ นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี และนางสาวปิรัญญา นิยมไทย ผู้อำนวยการกองยุโรปกลาง และคณะเข้าร่วมโครงการฯ และร่วมชมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ฮังการี ผ่านการแสดงนาฏศิลป์ โดยมี นางศิริรัตน์ บัวใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี กล่าวต้อนรับคณะฯ พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี