พัทลุง 1 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สัญจร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายอำนาจ สุทิน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสัญจร (อำเภอศรีบรรพต) เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ณ โรงเรียนบ้านเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย