เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามผลการคัดเลือก

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 นายสมเกียรติ ปงจันตา ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เปลี่ยนตำแหน่งตามผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย
ณ ห้องประชุมมณีโชติรส สพป.ลำปาง เขต 1