ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถและความสนใจเพื่อพัฒนาและต่อยอดต่อไป โดยมีนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน พร้อมนี้ได้มีคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งนี้ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ ทั้งทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรม