ประชุมหารือการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบาย สพฐ.

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นประธานประชุมหารือการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบาย สพฐ.
ณ ห้องประชุมมณีโชติรส สพป.ลำปาง เขต 1