สพป.พิษณุโลก เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนวัดห้วงกระได โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล) โรงเรียนบ้านตระแบกงาม และโรงเรียนบ้านเรียงกระดก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ สอบถามปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนแนะนำเน้นย้ำในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ กับครูผู้สอน เน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของนักเรียน ให้คำแนะนำในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้น่าอยู่ น่าเรียน ให้ผู้เรียน เรียนดี มีความสุขต่อไป