สพป. พิษณุโลก เขต 1 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองประธานมูลนิธิคุณพุ่ม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2566 โดยนายรังสรรค์ คำชาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ

ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาการ สนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 และสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ต่อจากนั้น ประธานพิธี และคณะกรรมการดำเนินงาน ได้เยี่ยมชมการประกวดแข่งขันของนักเรียน ตลอดจนให้กำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการแข่งขัน ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนวัดมหาวนาราม โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก โรงยิม 2,500 ที่นั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก และสนามแข่งขัน สพป.พิษณุโลก เขต 1