สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนธันวาคม 2566

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม  2566 ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายภูริพัฒน์  บุญมา นายอดุลย์ ลมงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ร้องเพลงมาร์ชประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประจำเดือนธันวาคม 2566 พร้อมทั้งพบปะพูดคุยและแจ้งข้อราชการให้บุคลากรทราบ และแนะนำบุคลากรใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ในสำนักงานฯ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)