สพป.ลำปาง เขต 1 ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจงการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1