สพป.หนองคาย เขต 1 ลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) กับผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) กับผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 9 ราย เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ภายหลังจากที่ได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1