ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมการกำหนดกรอบวงเงินการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2566  เวลา 13.30 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมกำหนดกรอบวงเงินการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัด โดยมีคณะผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1