สพป.สมุทรสาคร – ภารกิจ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสาคร ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ ตามแผนงานปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในหัวข้อเรื่อง การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC (Professional Learning Community) ณ โรงเรียนเทพนรรัตน์ (อู๋ไพจิตรเรียบร้อยเจริญ)

การอบรมโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ