สพป.สิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2567 เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นางสาวเรณู ภู่อ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางสาวบุศรินทร์ บุญรอด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี