สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนวัดวังอิทก โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ โรงเรียนบ้านดงยาง โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง โรงเรียนวัดโพธิ์งาม และโรงเรียนวัดทุ่งชา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ สอบถามปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนแนะนำเน้นย้ำในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ กับครูผู้สอน เน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพและโภชนาการที่ดีของอาหารกลางวันนักเรียนให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความปลอดภัย สวยงาม อันจะเกิดผลให้ผู้เรียน เรียนดี มีความสุขต่อไป