สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2566 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม  2566 ดร. สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายภูริพัฒน์ บุญมา นายอดุลย์ ลมงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2566 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมพุนพิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ซึ่งในวันนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำโดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงศ์จินดา เลขา กพฐ. คณะรองเลขาธิการ กพฐ. และผู้เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเน้นการบริหารจัดการในรูปแบบสมัครใจ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2