สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นายชัยยงค์ คลังกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2566 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับฟังข้อราชการและนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมนี้ได้พบปะ แจ้งข้อราชการกับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1