สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านโคกคอน

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นายชัยยงค์ คลังกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อหาทุนทรัพย์พัฒนาการศึกษา รวมไปถึงการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการสอน ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน