สพป.สิงห์บุรี รับรายงานตัวการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานการรับรายงานตัวการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ราย แบ่งเป็น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 ราย และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ราย ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมทั้งได้ชี้แจงแนวทาง ระเบียบการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ และขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี