สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดหนองคาย

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นางฐิติพร เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดหนองคาย โดยจังหวัดหนองคาย ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดหนองคาย ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อการการทุจริตและแสดงเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต โดยมีนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย