สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” ครั้งที่ 19/2562

วันที่  8  พฤษภาคม  2562  เวลา  08.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน  และบุคลากรในสังกัด  ร่วมประชุมทางไกล  VDO  Conference  เพื่อรับชม  “4 ปีการศึกษา  พัฒนาชายแดนใต้”  โดยพลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และชี้แจงข้อราชการสำคัญ  โดยนายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ  กพฐ.  เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง สพฐ.