พิษณุโลก เขต 2 เกลี่ยอัตราธุรการโรงเรียน

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางรายละเอียด แนวทางการเลือกไปปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1 คน 1 โรงเรียน ทั้งนี้ สพป.พิษณุโลก เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 129 โรงเรียน มีธุรการปฏิบัติงานในโรงเรียน จำนวน 59 คน ได้รับจัดสรรเพิ่ม 70 อัตรา ซึ่งจะดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกำหนดให้มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ครบทุกโรงเรียน เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2